skip to Main Content
0.542.270 29 12 psikoterapistim@gmail.com

Entegratif DUYGUSAL Şema Terapi yaklaşımı; kadim psikoloji geçmişini kapsayan, psikanaliz ve psikodinamik psikoterapiler, duygu odaklı terapi, bağlanma kuramı, transaksiyonel analiz, geştalt terapi, çözüm odaklı kısa süreli terapi, danışan odaklı psikoterapi, varoluşsal psikoterapi ve logoterapi, gerçeklik terapisi, pozitif psikoloji, morita terapi, 2 ve 3. kuşak bilişsel davranışçı terapiler, mindfullness ve kabul temelli psikoterapi yaklaşımlarınıda içinde barındıran, entegratif ve köklü bir psikoterapi kuramıdır, Jeffrey Young’ın geliştirdiği ve 3. kuşak BDT yaklaşımlarından sadece birisi olan Şema Terapi’yi de içinde barındırmaktadır. Bu nedenle Entegratif DUYGUSAL Şema Terapi eğitimi ile Şema Terapi eğitimi aynı içeriğe sahip değildir ve birbirine karıştırılmamalıdır. Robert L. Leahy tarafından temeli atılan ve Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI) tarafından genişletilen Entegratif DUYGUSAL Şema Terapi eğitimlerimiz; IICPI, Uluslararası Akreditasyon ve Sertifikasyon Kuruluşu (IACO) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) onaylıdır ve uluslararası geçerliliği vardır.

EĞİTMENLER

 • Psikiyatrist Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ
  PSİKODER Genel Başkanı
 • Psikiyatrist Uz. Dr. Fatma COŞAR
  PSİKODER Başkan Yardımcısı
 • Psikoterapist Cem KEÇE
  CİSED Genel Başkanı

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

3. Dalga BDT Ekolleri

 • Bilişsel terapiden duygusal şema terapiye değişim
 • Entegratif kognitif psikoterapi bağlamında duygusal şema teorisi
 • Bilişsel şema alanları ve duygusal şemalar
 • Bilişsel şemaların özellikleri
 • Bilişsel şema modları
 • Duygusal şema terapi teknikleri
 • Duygusal şema terapide kullanılan bilişsel davranışçı teknikler
 • Duygusal şema terapide kullanılan geştalt terapi ve yaşantısal teknikler
 • Duygusal şema terapide kullanılan mindfulness ve kabul odaklı psikoterapi teknikleri
 • Duygusal şema terapide kullanılan çözüm odaklı kısa süreli terapi teknikleri
 • Duygusal şema terapide danışan terapist rolleri ve ilişkisi

🎯 TEORİK EĞİTİM + TERAPİ UYGULAMALARI + FORMÜLASYON VE VAKA ANALİZİ + BİREYSEL SÜPERVİZYON VE GRUP SÜPERVİZYONU

🎯 Duygusal şema terapi ve duygusal zeka terapisinin entegrasyonunu esas alan ve insan ruhunun derinliklerine dair bilgece farkındalığınızı ve içgörünüzü arttıracak olan eğitimimiz; hem kişisel gelişiminize hem de bireysel psikoterapi, cinsel terapi, evlilik terapisi, aile danışmanlığı ve HEKİMLİK SANATINI icra etme becerilerinize katkı sağlayacaktır.

DERS KİTABI
DUYGUSAL ŞEMA TERAPİ – Prof. Dr. Robert L. Leahy (Satın Al)

EĞİTİM VE BELGELENDİRME HAKKINDA

IICPI, Uluslararası Akreditasyon ve Sertifikasyon Kuruluşu (IACO) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) onaylıdır ve uluslararası geçerliliği vardır.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Hekimler
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
 • Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kayıt kesinlikle kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
 • YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.
 • Eğitimlerimizin teorik ve pratik çalışma ve sınavlarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize Cumhuriyet Kanunları’nın ve “ilgili meslek grubunun yasa ve tüzükleri”nin tanıdığı bütün hak ve yetkilerden faydalanmak üzere “eğitim katılım belgesı” verilir. “PSİKODER EĞİTİM KATILIM BELGESİ” kursiyerlerimize “TERAPİST” veya “PSİKOTERAPİST” unvanı vermez, onlara “RUHSAL HASTALIKLARA TANI KOYMA ve TEDAVİ YAPMA HAKKI” vermez…
Back To Top