skip to Main Content
0.542.270 29 12 psikoterapistim@gmail.com

Türkiye Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER), psikoterapi mesleğinin etik ve ahlaki standartlara uygun bir şekilde kendi iç düzenlemelerini yapabilmesi adına kurulmuştur.

PSİKODER’in hedefi kamuoyunun psikoterapi algısını geliştirmektir. Son yıllarda, psikoterapi süreci sigorta şirketleri, mahkeme sistemi ve diğer profesyonel üye dernekleri tarafından devalüe edilmiştir. PSİKODER, uygulama yapmaya kararlı olan terapistlerin yanındadır ve psikoterapi mesleğinin ayrı bir meslek dalı olduğuna inanmaktadır. PSİKODER, bireysel profesyonel büyümeyi teşvik ederek, psikoterapi uygulayabilmek için profesyonel standartları yükseltmek için çalışır.

PSİKODER’in amacı, etik ve ahlaki duruşu olan, uyumlu ve iyi eğitimli bir ulusal psikoterapistler örgütü kurmaktır. PSİKODER üyelerini birbiriyle ilişkilendirmek için fırsatlar sağlar. PSİKODER üyelerinin ortak amacı, bireysel ve toplumsal bütünlüğün büyük değer sağladığı geleneği sürdürmektir.

PSİKODER, yönerge, eğitim ve öğretime teşvik, üyelerin mesleki kimliğini doğrulama, psikoterapinin yararları hakkında kamuoyunu eğitme, internet ağı ve kaynak geliştirme sağlama ile ilgili çalışmalar yaparak psikoterapi bilim ve sanatına hizmet eder.

Back To Top