skip to Main Content
0.542.270 29 12 psikoterapistim@gmail.com
 • Psikoterapistler için önde gelen ulusal dernek olmak. (Psikoterapi, Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Çalışma, Evlilik ve Aile Terapisi, Psikoloji, Hemşire, Psikoterapist, Psikiyatri, Psikanaliz ve ilgili alanları içeren çeşitli dalları kapsayan psikoterapistler için önde gelen ulusal dernek olmak.)
 • Bireysel üyeleri geliştirmek, desteklemek ve yardımcı olmak.
 • Psikoterapistleri bir araya getirmek ve psikoterapi bilim ve sanatını geliştirmek.
 • Tedavi ilişkilerindeki güveni arttırarak iyileşmeye katkıda bulunmak.
 • Psikoterapistlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyebilmek adına, çocuklar, yetişkinler, çiftler ve aileler hem de bireysel ve grup becerilerini geliştirecek fikir alışverişi için fırsatlar sağlamak.
 • Bir meslek olan psikoterapi bilim ve sanatını ilerletebilmek için 100 yıla aşkın psikoterapi tedavisi bilgilerini sonraki bin yıl içine taşırken, farklı kültürel ve ekonomik gruplar için hizmet sunumu geliştirmeye odaklanmak.
 • Mesleki bilgi edinme, eğitim fırsatları ve üyelik için profesyonel destek sağlayan kapsamlı bir iletişim ağı kurmak ve uygulamak.
 • Psikoterapist ve danışan ilişkisi açısından en yüksek standartları sağlamak.
 • Bireyler, aileler ve toplum için psikoterapi etkinliği ile ilgili genel bakım kuruluşlarını yönetmek ve eğitmek.
 • Danışanların çıkarlarını korumak ve yardım isteyenlere en iyi terapi hizmetini sağlamak için yetenekli terapistleri korumak.
 • Profesyonel eğitimli terapistler yetiştirmeye çalışmak.
 • Yeni iletişimler kurmak, yeni teklifleri ve stratejileri açıklamak ve netleştirmek, hem bireysel hem de toplumsal dengeyi oluşturmak.
 • Mesleki becerilerini geliştirmek ve iyileştirmek için psikoterapistlere yeni kaynaklar sağlamak.
 • Psikoterapi uygulamalarının çarpıtılmasına engel olmak ve bu uygulamaları yok etmekle tehdit eden piyasa güçlerinden korumak.
Back To Top