skip to Main Content
0.542.270 29 12 psikoterapistim@gmail.com

PSİKODER misyonu gereği, psikoterapi mesleğinin geliştirilmesinde liderlik rolünü üstlenecektir. PSİKODER üyelerinin danışanlarına (müşterilerine) yardımcı olmak ve kendi mesleki uygulamalarını artırmak için vardır. PSİKODER, yönerge, eğitim ve öğretime teşvik, üyelerin mesleki kimliğini doğrulama, psikoterapinin yararları hakkında kamuoyunu eğitme, internet ağı ve kaynak geliştirme sağlama ile ilgilidir.

PSİKODER’in amacı, etik ve ahlaki duruşu olan, uyumlu ve iyi eğitimli bir ulusal psikoterapistler örgütü kurmaktır. PSİKODER üyelerini birbiriyle ilişkilendirmek için fırsatlar sağlar. PSİKODER üyelerinin ortak amacı, bireysel ve toplumsal bütünlüğün büyük değer sağladığı geleneği sürdürmektir.

Back To Top