skip to Main Content
0.542.270 29 12 psikoterapistim@gmail.com
Bir psikoterapist olarak: hiçbir şekilde danışanlarıma zarar vermeyeceğime, her zaman danışan odaklı olacağıma, onların refahını sağlayacağıma, onları kendilerini bulma ve kendi sorunlarını aşma yolunda teşvik edeceğime, danışanlarımın ve kamunun çıkarlarını koruyacağıma, kişiler arası saygıyı devam ettireceğime, ilişkilerimde objektif olacağıma, meslektaşlarımla bütünlük içinde hareket edeceğimize, uygun eğitimi alacağıma, yüksek deneyime sahip olacağıma, sadece psikoterapi bilim ve sanatına uygun hizmetleri sağlayacağıma, pratik mesleki standartları koruyabilmek için teknik yeterlilik düzeyimi yüksek tutacağıma, danışan ile aramda olması gereken terapötik sınırları ihlal etmeyeceğime, şifa için her zaman güvenli ve güvenilir bir sığınak sağlayacağıma, haksız eleştirilere karşı mesleğimi ve haksız eylemlere karşı meslektaşlarımı savunacağıma, sürekli eğitim yoluyla bilgimi genişlemek ve geliştirmek için çalışacağıma, PSİKODER ve uygulamaların etik standartlara uygun şekilde davranış sergileyeceğime ve aksinden kaçınacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.
Back To Top